Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

Författare: Friedrich Engels

Förord av Madeleine Bengtsson

Sidantal: 70

ISBN: 978-91-981925-3-7

Utgiven september 2016

Med Socialismens utveckling från utopi till vetenskap (1880) försökte Friedrich Engels ge en kort introduktion till den socialistiska arbetarrörelsens framväxt och till den historiematerialistiska teori som han och Karl Marx utarbetat.

Engels skriver om hur det kapitalistiska systemet och motsättningen mellan arbete och kapital uppstått. Men också om att kapitalismen och klassamhället har blivit ett hinder för utvecklingen. Det ekonomiska system som vi lever i nu varar inte för evigt. I stället kommer lönearbetarna att ta makten över produktionen. Det innebär socialism, klassernas avskaffande – och människans befrielse.

Hela boken som gratis e-bok (pdf) här.

 

Pressklipp

Engels om socialismen i nyutgåva (Dalademokraten)

Kulturbloggen