Texter — Efter ett kvartssekel av nederlag

Alexandra Franzén och Matz Larsson: Inledning
Göran Greider, Förord: Därför går det att känna optimism
Hans Tilly: Byggnads samspel med Olof Palme
Aron Etzler: Utan facket har vänstern ingen framtid
Tiina Rosenberg: Om socialism, feminism och multisolidaritet
Kajsa Borgnäs: Så slog vi till slut i taket
Diana Mulinari: Minnesmärken och klasskamp
Lars-Olof Pettersson: Individ och kollektiv
Sofie Wiklund: Finns det inga arbetare?
Frances Tuuloskorpi: Folkrörelselinjen – nedtryckt underklass blir kämpande arbetarklass
Olle Sahlström: Dagordning för en Tredje vänster
Stig-Björn Ljunggren: Den politiska klassen
Frida Röhl: Kulturens politiska roll
Lars Ekdahl: Tillbaka till det demokratiska projektet!