Mer om Kuba på riktigt

Fidel Castro ligger för döden och alla undrar vad som kommer att hända när han är borta. Men hur ska man kunna förstå Kuba när ingen vill beskriva landet på allvar?

Turistbroschyrerna ger en bild av ett problemfritt land där solen skiner och där alla jämt är glada och dansar salsa. I tidningarna däremot Kuba utmålas som den värsta diktaturen i världen. Ett land där alla är olyckliga och halva befolkningen sitter i fängelse.

Murbruk förlag tycker att Kuba förtjänar en mer realististisk beskrivning och ger därför ut antologin Kuba på riktigt. I boken berättar femton svenskar om sina resor till Kuba. De flesta av skribenterna är ungdomar aktiva inom arbetarrörelsen. Även om många av författarna har en positiv grundsyn på Kuba tvekar de inte inför att kritisera landets brister. En verklig solidaritet med Kubas folk vinner inget på att skönmåla och förtiga.

Det finns ingen större samsyn i boken. Författarna har helt olika utgångspunkter och olika analyser av dagens Kuba. Men alla har de något viktigt att säga om Kuba.

Elin Brusewitz bodde sju månader på Kuba. Hennes slutsats är att kubanerna är ett välutbildat och välinformerat folk som gärna diskuterar politik och har åsikter om det mesta. En av landets största brister är att man inte tar tillvara på denna medvetenhet i tillräckligt hög grad. Magnus Granberg åkte till Matanzas långt borta från alla turister och frågade vanliga människor vad de egentligen tyckte. Singoalla Tiroler berättar om det riktiga Havanna som finns utanför turistindustrin. Liksom Björn Afzelius en gång gjorde i sången Tankar i Havanna går Anders Roth längs Malecón-promenaden och diskuterar politik med kubaner. Ali Esbati berättar varför Kubas betydelse i tredje världen inte kommer att dö med Fidel Castro. Stefan Granér, Åke Gylfe och Göran Sallnäs från Grafiska fackföreningen i Stockholm rapporterar från ett fackligt utbyte med kubanska grafiker. Ett möte som ledde till intressanta diskussioner och nya insikter. Hasse Nilsson berättar om de årliga lärarresorna till Kuba och om hur utbildningssystemet på Kuba fungerar.

Hanna Löfqvist ville ta reda på hur det egentligen var på Kuba. Hon åkte dit och träffade både företrädare för oppositionen, för regeringen och för svenska ambassaden. Jonas Lindberg konstaterar att det vi får läsa om Kuba i svenska tidningar stämmer dåligt med verkligheten. Revolutionen har inneburit verkliga förbättringar för folket. Samtidigt finns stora brister som bör uppmärksammas och kritiseras.

Love Flygren och Kalle Holmqvist tar från olika utgångspunkter upp socialdemokratins förhållningssätt till Kuba. Varför är det lika självklart för dagens arbetarrörelseledning att fördöma Kuba som det var för Olof Palme att solidarisera sig med Kuba? Alexandra Franzén besöker Che Guevaras monument i Santa Clara och konstaterar vilket hyckleri det är att kalla Kuba för en diktatur och Colombia för en demokrati.

Vi återtrycker också Daniel Suhonens rapport från en brigadresa på Kuba. Den har tidigare tryckts i SSU Stockholms tidning Ung Mening och fick lokala politiska konsekvenser. Att artikeln var starkt kritisk till Kubas regering hjälpte inte. Den fick ändå moderaterna i Stockholm att gå i taket och kräva att Suhonen skulle avstängas från sina kommunala uppdrag. Pressmeddelandet finns återgivet i boken.

Dessutom om de fem kubaner som sitter fängslade i USA för att ha avslöjat terroristverksamhet, om alla olika religioner, folkslag och valutor som finns på Kuba och om vad Bosse Ringholm egentligen sade om Kuba på SSU-kongressen 1970. Och mycket mera.