Intervju med Klas Lundström

Hur kom det sig att du började skriva?
– Jag började skriva väldigt tidigt, i tolvårsåldern och av en slump egentligen. Men sedan dess har det inte gått många dagar utan att jag skrivit på något. För mig är skriva som att andas.

Varför valde du att skriva om Amazonas?
– Därför att svenska allmänheten har en ganska schablonmässig bild av Amazonas som idyllisk regnskog med nakna indianer. Det är ju självklart mer än så och liknande livsöden som man finner där tunnelbanelinjen slutar. Jag ville rapportera om ett aktuell Amazonas, som utan att överdriva håller på och rinna oss ur händerna.

Vad har du för råd till personer som vill skriva reportage?
– De som vill skriva reportage måste först och främst inse att det är den ärligaste formen av berättigande. Det är vittnesskildringar av skeenden, platser och människor som är verkliga. Därför måste reportaget vårdas och lyftas fram än mer än det görs i dag.