Imperiet

Författare: Max Andersson (red.)

Sidantal: 134

ISBN: 978-91-977832-3-1

Utgiven 2009

Läs hela boken (pdf-format).

Varför finns EU?
Hur styrs EU?
Vad sysslar egentligen EU med?

En stor del av den politik som förs i Sverige bestäms i Bryssel. EU är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Samtidigt är den mesta information som finns att tillgå tillverkad av EU självt eller av dess uttalade anhängare.

Imperiet är en kortfattad studiebok om Europeiska unionen, skriven ur ett kritiskt perspektiv.

Pressklipp

”Då han är anhängare av demokratiska styrelseskick, blir författarens logiska slutsats, grundad på fakta, att Sverige bör följa Grönlands exempel och lämna EU. Särskilt politiskt korrekt är den här boken alltså inte i det Sverige där inget etablerat parti längre förespråkar utträde ur EU. Jag rekommenderar den å det varmaste.”
(Miljömagasinet 18/12 2009)

”Vill du lära dig mer om EU ur ett kritiskt perspektiv är den absolut läsvärd. Det ringa omfånget (132 sidor) och de korta lättlästa kapitlen gör den också lämplig även för den som inte har tid eller lust att sitta och traggla sig igenom ett tyngre verk.”
(Direkt Aktion, april 2010)

”Boken Imperiet – en studiebok om EU kom ut strax in­nan högerregeringen tog över EU:s ordförandeklubba. Och kan EU-ordförandeskapet stimulera fler till att läsa denna kortfattade och slagkraftiga skrift är det bara bra.”
(Per Olsson, Offensiv 23/7 2009) Läs hela

Bloggar

”Denna bok är min nya bibel! Efter att man läst den kan man bara inte vara EU-anhängare längre om man inte gillar vapen, svält i fattiga länder och avskaffad demokrati”
(Kvicksilvertåren) Läs hela