Ett spett i nacken

Författare: Gustaf Fröding

Sidantal: 76

ISBN: 978-91-979072-6-2

Utgiven: januari 2014

Gustaf Fröding (1860–1911) är en av våra mest folkkära poeter. Fröding hörde aldrig till arbetarrörelsen – han var anställd som journalist på den liberala Karlstadstidningen. Men han var politiskt radikal, populär i arbetarkretsar och hyllades ofta i den socialistiska pressen. Inte minst för sina radikala dikter som ”Smeden”, ”Uppror”, eller ”Den gamla goda tiden”:

”De gifva oss slagg för malm
och spark för vårt släp och slit,
de tröska oss ut som halm
och läska oss sen med sprit.

Min käring har svälten knäckt,
min dotter är brukets skarn,
förvaltaren själf är släkt
med stackarens första barn.

Han eldar oss helvetet hett
med rapp och med knytnäfslag,
han får allt ett hvitglödt spett
i nacken en vacker dag!”

”Allt haver sin tid” som handlar om att svika sina ideal är lika aktuell som någonsin och ”Världens gång” skulle mycket väl kunna användas i dagens miljödebatt, eller kanske i diskussionen om utslagningen på arbetsmarknaden.

Andra av Frödings dikter handlade om filosofiska funderingar och om att det kan vara rätt jobbigt att vara människa. Själv tillbringade Fröding stora delar av sitt liv på olika vårdhem och mentalsjukhus, där han behandlades för alkoholism och psykiska problem.

Det finns en del Frödingsamlingar redan, men vi ville göra en helt egen. Bland annat för att hans dikter är alldeles för bra för att glömmas bort. Fröding är en sådan författare som alla känner till men ganska få verkligen läser. Lite som Moa Martinson eller August Strindberg. Vårt främsta syfte med utgivningen är att presentera Fröding för en politiskt intresserad läsekrets.

Några dikter ur boken

En fattig munk från Skara
Smeden

Pressklipp

Arbetet: Fröding för alla
Sundsvalls Tidning: Frödings uppror
Tidningen Kulturen: Den samhällskritiska poeten Fröding