Tilda Maria Forselius

Tilda Maria Forselius är skribent och litteraturvetare. Hon har tidigare skrivit om Maria Sandel bland annat i Vardagsslit och drömmars språk: svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson, red. Eva Adolfsson m.fl. (1981) och Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band III (1996).

Droppar i folkhavet (Efterord)