Texter — Frånstulna framtidens samhälle

Domarring
Höstens glädje
Ladugården
Vårbilder
Louise Michel
Klarsynen
Det reella klasshatet. Högerns blottade själ
Felet i energidebatten
”Marknadens” välde
Immateriella resurser och materiella
Nu dansar vi med andarna
Kristna maktstrukturer
Om Tibet. Om svensk medelklass
De tomma orden kring ”våldet”
Kartor ur historieboken
Lömska tidningsrubriker
Vidskepelsernas segertåg
”Andligheten” infiltrerar
Kyrkans makt
Att dölja klassamhället
Demokrati?
Individualismen som förförelse
Vargsamhälle
Kapitalismens förbrytelser
Den lägsta kasten
Marknadens grymma ansikte
Frånstulna framtidens samhälle
Vänstern och ”andligheten”
Duger du inte så duger du inte
Etablissemanget hyllar Fredrik Reinfeldt
Borgerlighetens beroende av proletärer
Alliansens övertag
Mörkerkrafter
Kastsamhällets grepp
Absolut diskriminering
Medelklassen som problem
Vad skall göras med ”de svaga”
Kapitalismen som stoppkloss
Högerpartiernas triumf
Världen utan framtid
”Kattorna hoppa bock”
Schersmin
Trollens hus
Sjövärlden
Det förflutnas brunn
De vackraste
Duvor
Anmödrarna
En Rolls Royce
Förfädernas berg
Gamla ting
Solsystem XZZ 3716. Rapport från galaxens utmarker