Mer om Venezuela

Mellan Columbus och Chávez: det spanska kolonialväldet; befrielsekampen; Simon Bolívar; oljeboomen; tvåpartisystemet 1958-1998; den bolivarianska rörelsen växer fram; Chávez vinner presidentvalet
Femte republiken börjar byggas: en ny grundlag; presidentvalet 2000; motståndet mot den nya regeringen; statskuppen 2002
Revolutionen försöker överleva: storlockout; oppositionen; folkomröstningen 2004; sociala reformprogram
Det gamla Venezuela och det nya: polisen på högerns sida; massmedier; nya gräsrotsmedier; kyrkan
En ny ekonomi: fackföreningsrörelsen; den nya landsorganisationen UNT; en socialism för 2000-talet; förstatliganden eller kooperativ?
Venezuelas politiska system: regeringspartier; bolivarianska partier utanför parlamentet; oppositionspartier; valsystem; yttrande- och tryckfrihet
Ett Venezuela för alla: kampen mot diskriminering; kvinnokamp, indianernas kamp, de svartas kamp, homokamp
En egen utrikespolitik: en mer självständig utrikespolitik; samarbetet med Kuba; konflikten med USA; konflikten med Colombia
Venezuela som hot och som löfte: Venezueladebatten i Sverige; svenska tidningar om statskuppen 2002; lögnkampanjer; konstiga anklagelser mot Venezuela
Ett nytt Amerika: Samarbetet inom Latinamerika; Alca och Alba; ett nytt Amerika växer fram
Bolívars svärd: vad är det som händer i Venezuela egentligen?
Bilaga: valresultat 1998-2005.

Kalle Holmqvist: Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika
ISBN: 91-976360-0-2
Antal sidor: 116
Formgivning: Jonas Norway.com/Anders Härnqvist