Love Flygren

Love Flygren arbetar i vården i Malmö och är aktiv i Möllevångens socialdemokratiska förening. Distriktssekreterare för SSU-Skåne 1997-2000, ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb 2000-2001, ledamot i Socialdemokratiska studentförbundets förbundsstyrelse 2001-2003.

Kuba på riktigt