Lars Ekdahl

Lars Ekdahl, professor i historia vid Mälardalens högskola, har forskat kring arbetarrörelsens historia med fokus på den fackliga rörelsens roll i samhällsutvecklingen. Författare till en biografi i två band över LO-ekonomen Rudolf Meidner. Han har också har bidragit till en historik över Metallindustriarbetareförbundet och arbetar för närvarande med en studie över Kommunalarbetareförbundet.

Efter ett kvartssekel av nederlag