Kata Dalström

Kata Dalstrom

Katarina ”Kata” Dalström (1858–1923) – överklasskvinnan som blev socialist och vigde sitt liv åt att åka runt landet och uppmana människor att organisera sig och kämpa tillsammans. Socialdemokrat, vänstersocialist, kommunist, självlärd intellektuell, buddhist och kvinnokämpe.

Avskydd av makthavarna – men älskad bland vanligt folk. Kata Dalström var under många år en av den svenska arbetarrörelsens mest kända och mest populära företrädare.

Kata Dalström föddes i en rik familj i Småland, hennes pappa var brukspatron. Hon anslöt sig till socialdemokratin 1893 och var medlem av partiets verkställande utskott 1900–05. Kata Dalström tillhörde vänstern inom partiet och kritiserade ofta ledningen. En av de saker hon brann mest för var kvinnornas fackliga organisering.

Vid partisplittringen 1917 anslöt hon sig till Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, senare Sveriges kommunistiska parti. Men hon var kontroversiell och obekväm även i det nya partiet – inte minst för att hon var religiös, vilket upprörde de mer dogmatiskt Moskvatrogna. Hon intresserade sig framför allt för österländska religioner och kallade sig för buddhist.

Läs mer om Kata Dalström i till exempel Fredrik Ströms bok Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten (1930).

Resor i framtidslandet