Jonas Lindberg

Jonas Lindberg är 23 år och vice förbundsordförande för Ung Vänster samt ordförande i Ung Vänsters internationella utskott. Till vardags jobbar han för Vänsterpartiet Storstockholm, men har planer på att utbilda sig till narkossköterska. Bor i förorten Alby strax utanför Stockholm.

Kuba på riktigt