Innehåll — Den nya världen

Chile. En sorglig historia
Venezuela. Revolution här och nu
Tillägg: Venezuela inför 2008
Bolivia. De allra mest förtryckta reser sig
Demokratin som de fattigas vapen
Det nya livet har börjat