Hasse Nilsson

Hasse Nilsson arbetade som UBV-volontär i Colombia på 1970-talet och har sedan dess varit aktiv i olika solidaritetsorganisationer. Han är aktiv spelman och har levererat över 100 ”En gränslös röd show” tillsammans med Sven Wolter. Sedan 1990 arbetar Hasse som huvudskyddsombud inom Lärarförbundet och sedan 1997 är han också ordförande för Lärarförbundet i Spånga-Tensta i Stockholm.

Han har varit på Kuba flera gånger och är nu reseledare för den årliga lärarresan till Kuba.

Kuba på riktigt