Friedrich Engels

Friedrich Engels

Friedrich Engels föddes 1820 i Barmen-Elberfeld i västra Tyskland. Han var son till en textilfabrikant och flyttade 1842 till Manchester för att arbeta som bokhållare i sin fars firma.

Marx och Engels lärde känna varandra i Paris 1844. Det blev inledningen på en vänskap och ett nära samarbete som kom att vara livet ut. De författade en lång rad skrifter tillsammans, exempelvis Kommunistiska partiets manifest (1848). Efter Marx död sammanställde Engels det tredje bandet av Kapitalet.

Friedrich Engels avled i London 1895.

Familjens, privategendomens och statens ursprung
Pariskommunen (förord)
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap