Eva Heggestad

Eva Heggestad är är docent i litteraturvetenskap och verksam vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om 1880-talets kvinnliga författare och har därefter skrivit om bland annat kvinnliga författares utopiska visioner och Alice Lyttkens författarskap.

Droppar i folkhavet (Efterord)