Diana Mulinari

Diana Mulinari är född i Buenos Aires (Argentina) och kom till Sverige som politisk flykting i februari 1977. Hon är verksam som professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och undervisar och forskar om migration och social rättvisa.

Efter ett kvartssekel av nederlag