Venezuela omslag

Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika

(Slutsåld)

Författare: Kalle Holmqvist

Sidantal: 114

ISBN: 91-976360-0-2

Utgiven: augusti 2006

En reportagebok om Venezuela 1998–2006 – de första åtta åren av ”den bolivarianska revolutionen”, uppkallad efter 1800-talets frihetshjälte Simón Bolívar.

Pressklipp

”Förståelsen för den bolivarianska processen i Sverige har avspeglat utvecklingen hos de aktivister som på ett eller annat sätt har varit i kontakt med Venezuelas verklighet de senaste åren. Kalle Holmqvists läsvärda ”Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika” (Murbruk Förlag, 2006) utgör en bra källa av fakta om det bolivarianska Venezuela men teoretiskt ger boken ett plottrigt intryck med ibland något forcerade socialdemokratiska tolkningar av revolutionens utveckling.”
(Jorge Capelán, Mana 20/9 2007) Läs hela

”Även om boken inte har något program för vägen framåt för den venezolanska revolutionen och författaren själv inte riktigt har förstått arbetarklassens nödvändiga självorganisering, är den ändå bra och kan utmärkt väl användas som en handbok eller som studiecirkelmaterial.”
(Kristofer Lundberg, Offensiv 22/2 2007) Läs hela

”Det är ingen neutral skildring: entusiasmen över den fredliga revolutionen lyser igenom och om presidentens odemokratiska sidor får vi inget veta. I sin brist på möten med vanliga människor känns boken ibland mer som en skoluppsats än ett reportage. Men som lättläst introduktion till Venezuela duger den bra. Den som vill veta mer om vänstervågen i Sydamerika gör fortfarande bäst i att läsa fjolårets Americanos av Magnus Linton.”
(Staffan Lindberg, SEKO-tidningen 1/2007)

”Säg Hugo Chávez och de flesta känner till namnet och stolligheter han lär ha sagt och gjort. Säg Venezuela – landet Chávez regerar – och de flesta känner till namnet men få har läst om någonting annat än just de stolligheter Chávez lär ha sagt och gjort. Frilansjournalisten Kalle Holmqvist drar i Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika (Murbruk förlag) sitt strå till stacken för att bredda bilden av landet och vad som händer där nu (…) Boken betar av ekonomi, politiskt system, utrikespolitik. Fakta måste som bekant alltid vägas mot varandra, men den som hittills förlitat sig på vad dagstidningarna rapporterat garanteras mer nyanserade kunskaper om Venezuela, och Chávez, efter att ha läst Holmqvists bok.”
(Gert Lundstedt, Karavan 4/2006)

”Det som hittills skrivits på svenska har bitvis präglats av dessa monopolsträvanden på det politiska projektet i Venezuela, vilket inte sällan skapat ofullständiga och felaktiga beskrivningar om revolutionens riktning och dynamik. I sin nyligen utkomna bok gör Kalle Holmqvist det hittills bästa försöket att genom intervjuer, elementära fakta och personliga reflexioner ge en allmän presentation av den pågående processen. Trots att författaren ibland går i samma fälla som många andra och får processen att bekräfta den egna (socialdemokratiska) övertygelsen, är boken pedagogisk i sin genomgång och överblick av landets segrar, utmaningar och problem.”
(Ola Nilsson, Clarté 4/2006)

”Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika är en informationsrik allmänbildande bok i landets nutida politik som ibland känns lite platt på grund av brist på analyser och mer ingående beskrivningar. Men Kalle Holmqvist gör inte anspråk på att kunna presentera sin bok som en djuplodande skildring av Venezuelas politik, vilket han understryker i bokens introduktion. Så man kan använda verket som en tunn och lätt handbok om den bolivaranska Republiken Venezuela eller som en nyckel till att försöka förstå Venezuelas samhällsförändring.”
(Ylva Lennartsson Hartmann, Tidningen Latinamerika 4/2006)

”Boken genomsyras av Holmqvists tydliga ställningstagande för bolivarismen och dess vänsterinriktning, en subjektivitet han själv påpekar. Så länge man tar boken för en subjektiv skildring och inte absolut sanning så är det dock en bra bok. Språket är enkelt och de korta kapitlen ger en bra förståelse för ämnet. Den är lättförståelig, lättläst och intressant, så det fåtal timmar det tar att läsa de 114 sidorna i den lilla boken är klart värda besväret.”
(Olle Burvall, Uttryck 4/2006)

”Den blandning av ABC-bok och debattbok som Holmqvist presterat gör den läsvärd, speciellt som Holmqvist till skillnad från referensböckerna (den mest kända är Richard Gotts In the shadow of the liberator) tar upp en rad sidospår som säkert intresserar en svensk vänsterpublik: kvinnorörelsen och kampen för sexuellt likaberättigande i landet.”
(Aron Etzler, Flamman, 30/11 2006) Läs hela

”Men det finns ett annat Venezuela, en folklig rörelse bortom presidentens famösa FN-uttalanden och uppmärksammade statsbesök. Det är detta Venezuela som frilansjournalisten Kalle Holmqvist vill beskriva i sin bok ”Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika”. Det är en lovvärd ambition, för den bilden har varit väldigt frånvarande i svenska medier. Kalle Holmqvists bok är, så vitt jag vet, en av de första svenska böckerna om det nya Venezuela. Redan i förordet varnar Kalle Holmqvist för att det inte är en neutral bok. (…) Det är ett ärligt uppsåt. Kalle Holmqvists entusiasm lyser igenom, och hans text är lättläst och engagerande. Men ibland blir det för mycket av en hyllningskör. Invändningar mot det rådande styret sopas bort i en bisats. Om ambitionen är att nyansera och balansera den rådande mediala bilden av Venezuela, faller Holmqvist ibland i samma fälla som de han kritiserar. Det blir tendensiöst och Holmqvist målar med svepande penseldrag.”
(Jenny Sjöö Saers, Amnesty Press 30/11 2006) Läs hela

”I Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika får vi en detaljerad rapport om revolutionens framgångar och bakslag fram till idag. Oavsett om det rör sig om arméns nya roll, kampen för fri abort eller skapandet av en ny demokratisk fackföreningsrörelse, skiljer det sig från det borgerlig media förmedlat. (…) Allra bäst är kapitlen om revolutionens utmaningar. Hur kan fackföreningsrörelsen medverka till skapandet av en socialistisk ekonomi? Vad gör en regering om den reaktionära statliga byråkratin vägrar verkställa dess beslut? Hur ser en socialistisk utrikespolitik ut? Dessa frågor berör inte bara dagens venezolanska revolutionärer utan alla världens socialister (…) Efter att ha läst igenom den drygt hundrasidiga Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika har jag i princip endast en invändning mot boken: att jag inte själv har skrivit den. Köp den! Läs den! Och låt dig fascineras av ett folk som i en tid av krig och barbari fortfarande vågar tro att en annan och bättre värld är möjlig.”
(Alexandra Franzén, Tvärdrag 4/2006)

”… en tendensiös liten skrift som torde fungera bäst som studiecirkelbok. Där kan den balansera och bli en motpol till den skräckbild som svensk höger och folkpartiets ungdomsförbund ger av Venezuelas utveckling de senaste åtta åren. Det är gott så.”
(Ingemar Nilsson, Norrländska Socialdemokraten, 21/11 2006) Läs hela

”Jeg leste dette med stor interesse (…) Jeg oppfatter boka som et seriøst forsøk på folkeopplysning, og at forfatterens ønske er at boka vil øke interessen for revolusjonene (som i det minste er borgerlig demokratiske revolusjoner) i Venezuela og i flere andre land i Sør-Amerika, og at dette er pressa fram av fattigfolk. Jeg anbefaler boka på det sterkeste”
(Arne Hedemann, Rødt nr 4/2006) Läs hela

”Den fyller ett tomrum i den idag ganska sparsamma litteraturen om Latinamerika (…) Det är en faktaspäckad och innehållsrik bok även om den bara är på drygt 100 sidor.”
(Peo Österholm, Folket i Bild 11/2006)

”Kalle Holmqvist har skrivit en läsvärd introduktion om ett land som hamnat i världens fokus på senare år. Holmqvist kan skriva, är kunnig och lagom engagerad. Hade boken kommit ut på sextiotalet hade den nog recenserats och sålt en hel del. Fel åsikter (Jan Myrdals andliga barnbarn version light?), litet förlag, den sakliga subjektivismen och en författare som förmodligen inte går på rätt journalistfester garanterar dock minimal uppmärksamhet.”
(Pierre Gilly, Stockholms Fria 21/10 2006) Läs hela

”Klistermärkesrevolutionärer hopar sig just nu i Venezuela och Holmqvist är uppenbarligen en av dem, men sorterar man bort en bunt sakfel och åtskillig missriktad frustration återstår ändå en mycket välkommen bok (…) Kalle Holmqvists berättelse om det nya Venezuela är skriven ur ett öppet sympatiserande perspektiv och trots flås och fel är den till största del en nyttig revidering av all galenskap som påståtts om Hugo Chávez projekt på den svenska och amerikanska högerns alla tidningar.”
(Magnus Linton, Arena nr 5/2006)

Radioinslag: Venezuela – ett omstritt land
(Radio UPF 18/10 2006) Lyssna

”Den lättlästa boken vänder sig till en bred, politiskt intresserad allmänhet. För att få en helhetsbild av den politiska utvecklingen måste den kompletteras med annan litteratur på grund av det tendentiösa innehållet.”
(Christer Olsson, BTJ)