Vandringsstaven omslag

Vandringsstaven har alltid följt mig

Författare: Johanna Andersson

Sidantal: 46

ISBN: 9789197636018

Utgiven 2006

Johanna Andersson föddes 1871 i Ytterlännäs i Ådalen och dog 1952 i Gudmundrå. Hon var sågverksarbetarhustru och födde elva barn. Hon hade varit död i nästan 50 år när hennes anteckningsbok återfanns i en gammal källare. Anteckningsboken ges nu ut under namnet Vandringsstaven har alltid följt mig. Det är en kort liten skrift på knappt 50 sidor. Men den ger en unik inblick i vardagslivet på den fattiga landsbygden. Huvuddelen utgörs av Johanna Anderssons berättelse om sitt eget liv. Hon berättar vad hon arbetade med, vilka husbönder som var snälla och vilka som ”var lik skogens vildkatter”.

Genom att ge ut Johanna Anderssons anteckningar vill Murbruk förlag uppmärksamma den del av historien som ofta glöms bort. Tonen är högtidlig, men språket har tydliga dialektala inslag. Texten är också starkt religiöst färgad. Bibelsymboliken visar vilken betydelse Bibeln hade för den folkligam bildningen under 1800-talet. Vandringsstaven har alltid följt mig är ett unikt historiskt dokument för alla som är intresserade av arbetarhistoria, kvinnohistoria och av hembygdsforskning.

Pressklipp, hyllningar och sågningar

”Memoarskrivande har alltid varit förbehållet överklassen och de bildade klasserna. Fattiga arbetande människor lämnar inte skriftliga spår efter sig, och det som det saknas skriftliga källor om, det har inte funnits. Så har den överväldigande majoriteten av världens folk kunnat suddas ut. Det är därför en stor kulturhistorisk gärning när det lilla förlaget Murbruk publicerar en liten skrift som innehåller dagboksanteckningar förda av Johanna Andersson från Ytterlännäs i Ådalen (…) Ur anteckningarna träder fram en bild av en stark kvinna, intelligent och nyfiken, med sinne för humor och med kärlek för sina medmänniskor. Johanna Anderssons berättelse är en kort skrift. Jag önskar att den var mycket, mycket längre.”
(Gregor Flakierski, Flamman 25/1 2007)
Läs hela

”Vandringsstaven har alltid följt mig är en ganska tunn liten skrift på lite drygt 40 sidor men den är naggande god. Den är ett bra exempel på det som Vilhelm Moberg skrev: Sveriges historia är dess allmoges.”
(Lars Lundström, Örnsköldsviks Allehanda 9/1 2007)