Valtes pris omslag

Valets pris

Författare: Ulla Johansson

Sidantal: 85

ISBN: 9789197636070

Utgiven 2008

Birgit växer upp på den västgötska landsbygden. Det är 1940-tal och kriget har precis tagit slut. Framtiden kunde vara ljus men världen är fortfarande djupt orättvis. Som fattig och kvinna möter Birgit dubbelt motstånd när hon försöker ta sin plats i världen. Och inte blir det lättare av att hon blir aktiv ungkommunist. Alliansen mellan krigets segrarmakter USA och Sovjetunionen håller på att ersättas av kalla kriget och även i Sverige växer den antikommunistiska hetsen.

Med humor och med nykter klarsyn gör Ulla Johansson en skoningslös granskning av det svenska klassamhället. Valets pris är en generationsroman om ett Sverige som förändras snabbt – men som ändå är sig likt. En berättelse om att vara vänsteraktivist i ett borgerligt samhälle och om att försöka hanka sig fram i en fientlig omvärld.

Ulla Johansson är författare och debattör, känd bland annat för sina noveller i Flamman. Valets pris är hennes sjätte bok.

Pressklipp, hyllningar och sågningar

”Valets pris tar oss med på en resa genom ett halvsekel och boken väcker tankar om historien och om vart vi är på väg. Ett stycke fängslande historia med en klar vänsterståndpunkt. Boken är som gjord för att sträckläsas.” (Börje Graf, Vänsterpress nr 1/2009)

”Boken borde nästan vara obligatorisk läsning i gymnasiet – dagens ungdom kan nog inte föreställa sig hetsen mot kommunister som existerade i det ”demokratiska” Sverige under den tiden”
(Aase Bang, Vi mänskor nr 4/2008) Läs hela

”Det kan tyckas märkligt att göra ett sådant val när kalla kriget står för dörren och ännu märkligare att stå fast vid sina åsikter idag. När Berlinmuren fallit och allt elände öststatssocialismen ställde till med varit uppenbarat långt innan dess. Boken ger ingen uttrycklig förklaring men någonstans anar jag ändå bevekelsegrunderna för Ullas val. Att det nog egentligen beror ganska lite på övertygande läsning av marxismens och leninismens urkunder och i alla fall knappast några blå dunster om ett sovjetiskt paradis. Snarare handlar det om rättmätig ilska, ett långfinger mot den förljugna tidsandan med påstådd och påbjudet samförstånd mellan klasserna.” (Stefan Bergmark, Skånska Dagbladet 25/8 2008) Läs hela

”Birgit är en envis och outtröttlig själ. I tonåren säljer hon Stormklockan och arbetar på lager. Skickas på arbetsbrigader för att bygga järnväg i Bulgarien och röja ruiner i Polen. Sparar pengar till Världsungdomsfestivalen i Warszawa. Flyr från den lilla hemorten till hembiträdesjobb i Göteborg, och hittar sin man där bland kamraterna. Studerar vidare och tar kontorsjobb, lär sig språk, studerar till sist på universitetet. Berättelsen går från fattigdom till lägenhet i storstan och bil. En liten son föds. Under de kalla krigsåren får hon lära sig att hålla tyst med sina åsikter om hon vill ha jobb. Får uppleva hur det är att förlora vänner när de ”kommer underfund” med vad hon är för en.” (Gunvor Karlström, Internationalen 15/8 2008) Läs hela

”Den livsberättelse Ulla Johansson berättar är något alla kan anknyta till för att diskutera vad som blev av den framtidsvision vi växt upp i. Varför övergick vänskapen och samtalen i tigande tystnad? Varför kan människor med skilda livserfarenheter inte längre mötas? För Ullas del lever Sovjetunionen länge kvar medan hon konstaterar: ‘Nittonhundrasjutton till nittonhundranittio. Sjuttio år och drömmen är förbi’… ‘Sovjetsamhället misslyckades men ingen har intellektuell styrka att ta reda på varför.’ Men framför allt uttrycker hon vreden, som är Valets pris. Attackerna mot de sjuka och arbetslösa. Det öppna föraktet mot svaghet – fascismens kännetecken. Den vrede som bär vidare som en uppmaning och utmaning” (Bror Kajsajunti, Folket i Bild/Kulturfront 6-7/2008)

”Valets pris är inte någon insmickrande roman. Men huvudbudskapet är ändå varmt och hoppingivande. För att Ulla Johansson visar att det går att stå upp för sin egen uppfattning. Genom ett helt liv. Valets pris är skriven på en mycket korthuggen prosa. Inledningsvis var jag lite skeptisk till detta förenklade sätt att skriva, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att det kärva språket svarar väl mot det kärva innehållet. I vart fall är Valets pris en bok som varmt rekommenderas till läsning. För att den värmer i en antikommunistisk tid” (Anders Carlsson, Proletären nr 18/2008)

”Det är en välskriven och osentimental skildring av utanförskap. En ”självframställning” som blir ett stycke samhällshistoria. Den är alldeles out of date och jag tycker mycket om den.” (Tomas Forser, Göteborgsposten 18/4 2008)

”Utan stiltjafs berättar hon om ett annat socialt klimat, där fint folk och uppåtsträvande medelklass öppet föraktade arbetare och hyresvärden inte tillät kommunisttidningar i brevlådan. Det jag fastnar mest för i Ulla Johanssons roman är beskrivningen av romanjagets olika arbeten: olika hembiträdesjobb, slakteristäderska, skofabrik, avsyning på kullager, kontorsjobb på länsstyrelsen. Hon otrivs överallt, äcklas av lukter, huttrar av pigrummets kyla, blir skitig och oljig och urless på snuskiga skämt och sexistiska hån, hunsas av arbetsgivare och underchefer – inget romantiserande om att nånting sånt var bättre förr” (Pia Bergström, Aftonbladet 22/3 2008)

”Det ligger nära till hands att jämföra med Åsa Linderborgs Mig äger ingen. Båda böckerna är självbiografiska proletärromaner, som beskriver och kritiserar det rådande klassamhället och tar avstamp i den kommunistiska rörelsen. Båda böckerna präglas av en vilja att ställa sig upp och skrika ”Titta på oss, vi finns också!” och bryta sig igenom samhällets dominerande berättelser, både det borgerliga klassherraväldet och det socialdemokratiska folkhemmet.” (Fredrik Jansson, Flamman 20/3 2008) Läs hela

Anm: Recensenten ovan är inte samme person som författaren till Murbruk förlags bok om Colombia, som också heter Fredrik Jansson.