Revolutionen på 4000 meters höjd

Författare: Leandro Schclarek Mulinari

Sidantal: 148

ISBN: 9789197907217

Utgiven januari 2011

Många har fascinerats av hur Bolivias folk gjort motstånd mot nyliberalismen och USA-imperialismen. För vänsteraktivister och sociala rörelser över hela världen visar Bolivia att det går att förändra samhället även om man har mäktiga motståndare.

Det har länge saknats en svensk bok som beskriver den politiska utvecklingen i Bolivia och Murbruk förlag ger därför nu ut boken Revolutionen på 4000 meters höjd av Leandro Schclarek Mulinari.

När Evo Morales vann det bolivianska presidentvalet 2005 innebar det att en ny slags vänster som växt fram ur landets sociala rörelser tog makten. Nu håller man på att förändra landet i grunden. Det handlar om att bygga ett nytt Bolivia, fritt från den rasism som genomsyrat samhället alltsedan kontinenten koloniserades.

I boken analyserar Leandro Schclarek Mulinari den bolivianska revolutionens specifika karaktär, dess möjligheter och begränsningar.

Leandro Schclarek Mulinari är journalist och arbetade i Bolivia för Latinamerikagrupperna 2008-2009.

Pressklipp

”Han har onekligen gått på djupet och givit en bredare och mer nyanserad förståelse av det som hänt i Bolivia.” (Folket i Bild, nr 5/2011)

”Äntligen! Det här är den bok jag själv hade velat skriva (…) Det är en unik bok som fyller en verklig kunskapslucka om Bolivia – som med Ecuador utgör den andinska delen av den latinamerikanska vänstervågen. Jag tror dessutom att den svenska och globala vänstern har mycket att lära sig av och låta sig inspireras av den pågående indiandominerade klasskampen under ledning av Evo Morales – landets förste indianske president.” (Internationalen, 15/4 2011)

”Som komprimerad djupdykning ur ett vänsterperspektiv erbjuder Revolutionen på 4000 meters höjd en initierad historieteckning av hur Evo Morales 2005 fördes fram till presidentposten och beskriver samtidigt det komplexa samspelet mellan socialism, nationalism och indianism.” (Karavan, nr 1/2011)

”En bok som gör det möjligt att bättre begripa den skrala dagsrapporteringen.” (Aftonbladet, 7/4 2011)

”De förbisedda ursprungsfolkens intåg i makttoppen var det största som hänt den globala antirasistiska rörelsen sedan apartheidregimens fall i Sydafrika, enligt Leandro Schclarek Mulinari. Med sin aktuella bok Revolutionen på 4 000 meters höjd ger han det första riktiga tidsdokumentet inifrån Bolivia.” (Arbetaren Zenit 24/2 2011)

”En i sanning märklig revolution, den bolivianska! Och en sant märkvärdig bok Leandro Schclarek skrivit därom!” (Tidningen Kulturen 18/2 2011)