Medvetandet gör oss ansvariga omslag

Medvetandet gör oss ansvariga

Författare: Jan Myrdal

Sidantal: 392

ISBN: 978-91-976360-3-2

Utgiven 2007

”Den som inte läser Jan Myrdal har svårt att hänga med i debatten”. Så heter det i en annons i Clarté nr 3/1978. I flera decennier har Jan Myrdal befunnit sig i centrum av den svenska vänsterdiskussionen. Men det är inte främst av historiska skäl man bör läsa Jan Myrdal. Utan för att texterna han skrivit fortfarande är aktuella. Hans debattinlägg om krig och imperialism är lika nödvändiga idag som när de skrevs. Även om det delvis är andra stormakter som bedriver de imperialistiska krigen.

Efter 60 år vid pennan har Jan Myrdal åstadkommit en hel del. Det är nästan omöjligt att göra en kort sammanfattning av vad han skrivit. Med boken Medvetandet gör oss ansvariga gör ändå Murbruk förlag ett tappert försök. Bland de texter vi tyckt varit allra intressantast har vi valt ut drygt 100 stycken.

Den första texten är från Metallarbetaren 1957, den sista är Jan Myrdals första maj-tal i Degerfors 2007.

Årets viktigaste bok!

Bokens innehåll

Pressklipp, hyllningar och sågningar

”En av de mest uppmärksammade böckerna under 2006 var Peter Fröberg Idlings reportagebok Pol Pots leende. Boken handlar om ett antal svenska intellektuella som åkte till Kambodja och förfördes av propagandan för att sedan åka hem till Sverige och berätta om landet i grovt förskönande drag. Jan Myrdal var en av personerna och delar av den ursprungliga texten finns med i antologin Medvetandet gör oss ansvariga. I förordet till boken kallar förlagets chef Idling Fröbergs hyllade bok för “hatskrift” och i och med det har han berett vägen för Myrdals polemiska pamflettskrifter. Oavsett om texterna handlar om Jörg Heider, EMU, Mao Zedong eller Palestina har Myrdal i princip samma utgångspunkt och samma slutsatser: västvärldens imperialism är roten till allt ont.” (Anders Nilsson, Uttryck nr 3/2008)

”Många av de tidiga artiklarna är en uppvisning i kommunistiska floskler men Myrdal är konsekvent i sin avsky mot imperialistmakterna och då särskilt Sovjetunionen. Lika engagerat är hans försvar av yttrandefriheten, därav försvaret av Faurisson, Salman Rushdie och publiceringen av Mein Kampf, vilket är märkligt då många av de samhällen Myrdal har som ideal saknar just yttrandefrihet. Det tråkiga med denna artikelsamling är att fokus ligger på Myrdals politiska åsikter och där är hans åsikter inte alltid sunda. Myrdal är otroligt lärd ifråga om historia, konst och författare som Strindberg och Balzac. Tyvärr får vi för lite av de artiklarna och bokens höjdpunkter är ett BBC-tal om Strindberg, en runa över Ivar Lo-Johansson, samt porträtt av fotografen Rune Hassner och historievetenskapens fader, Ibn Khaldun.” (Cyril Hellman, Rocky nr 1/2008)

Plockgodis från vänsterns gossen Ruda(Christer Wigerfelt, Alba nr 3/2007)
Den samhällsfarlige Jan Myrdal(Aron Etzler, Flamman 19/7 2007)
Hellre konkret än politiskt korrekt(Pierre Gilly, Arbetarbladet 19/7 2007)
Var tid har sin strid(Åsa Linderborg, Aftonbladet 18/7 2007)
Myrdal om ansvar(Dag Sandahl, Östra Småland 29/6 2007)
Myrdalismen och konsten att alltid ha rätt(Curt Bladh, Sundsvalls tidning, 13/6 2007

Blogginlägg

Daniel SwedinKambodja, Myrdal och Idling