Kuba på riktigt omslag

Kuba på riktigt

Författare: Love Flygren, Magnus Granberg, Stefan Granér, Alexandra Franzén, Åke Gylfe, Kalle Holmqvist, Jonas Lindberg, Hanna Löfqvist, Hasse Nilsson, Anders Roth, Göran Sallnäs, Daniel Suhonen och Singoalla Tiroler

Sidantal: 167

ISBN: 978-91-976360-2-5

Utgiven 2007

Är Kuba ett paradis med trottoarer av guld? Eller ett sovjetiskt diktaturhelvete där halva befolkningen sitter i fängelse? Varken eller, menar författarna till denna antologi. I boken Kuba på riktigt berättar femton svenskar om sina resor till Kuba. De har olika utgångspunkter och delvis skilda bilder av landet. Men alla är de överens om att Kuba varken är himmel eller helvete. Utan ett land med både bra och dåliga sidor. Boken Kuba på riktigt ger en helt annan bild av Kuba än den vi möter i turistbroschyrer eller i svenska tidningar.

Läs mer om boken
Innehållsförteckning

Pressklipp, hyllningar och sågningar

Radioinslag (Radio UPF)

”I flertalet av dessa texter ges kanske en annan bild av Kuba, men den är inte direkt nyanserad eller ger nya idéer. Snarare är den lika stereotyp och byggd på förenklingar som författarna själva anser den svenska medierapporteringen och debatten om Kuba hittills varit. Verkligheten är betydligt mer mångfacetterad än så, allt är inte svart eller vitt utan det är i nyanserna däremellan man skulle uppehållit sig mycket mer. Vad Kuba är på riktigt ger inte den här boken något svar på, det får man fortsätta leta efter.” (Jonas Henningsson, Smålandsposten 25/10 2007) Läs hela

”Himmel eller helvete; det socialistiska Kuba är en polariserande realitet. Antologin Kuba på riktigt, vill berätta att Kuba varken är det ena eller det andra, eller kanske både ock. Bokens tillkomnst är dock ytterst sprungen ur en önskan att ”hyfsa till den svenska Kuba-debatten”, enligt förordet. Kuba på riktigt bygger i huvudsak på femton personers resor eller reflektioner över den karibiska ön under 2000-talet. Och där i mellan har redaktörerna på ett förtjänst fullt sätt satt in korta faktarutor, som komplement. Det handlar ju om att försöka få ihop en helhet av detta ”dubbelhetens” land, för att låna sentensen ur Ali Esbatis text.” (Ingemar Nilsson, Norrländska Socialdemokraten 18/6 2007) Läs hela

”I artiklarna varvas ibland mycket roliga och fräscha personliga iakttagelser av livet på Kuba med analyser om verkligheten på ön och revolutionens framtid. De flesta artiklar innehåller någon slags kritik av Kuba med det givna temat demokrati och yttrandefrihet som gemensam nämnare (…) Boken Kuba på riktigt är värd att läsas. Den utgör ett inlägg i en debatt som vi får hoppas någon dag lyfter över marknivån – för den svenska vänsterns skull.” (Jorge Capelán, Folket i Bild/Kulturfront nr 5/2007)

”Kuba på riktigt består av de 15 författarnas reseskildringar och upplevelser. Bokens svaghet är att du efter att ha läst ett kapitel tröttnat, för sedan följer samma formuleringar, näst intill identiska, gång på gång. Alla försöker de i samma ordning beskriva Kubas historia, revolutionens landvinningar, svårigheterna med USA:s blockad, den ekonomiska krisen efter Sovjetunionens fall och bristen på demokratiska rättigheter. Men boken ger inte en enda gång ett svar på frågan om hur den kubanska revolutionen kan försvaras. Vad skulle vara vägen framåt för den kubanska arbetarklassen i kampen för genuin socialism? Självfallet ligger svaret i att ingen av dem besitter de idéer som skulle krävas.”
(Kristofer Lundberg, Offensiv 3/5 2007) Läs hela

”Boken Kuba på riktigt är en lättviktare både till form och innehåll. Den är smidig i formatet och man läser ut de korta avsnitten av 15 olika skribenter på några timmar. Det är ett bra initiativ och ett anspråkslöst och sympatiskt anslag som förhoppningsvis kan tilltala många ungdomar och andra som är nyfikna på detta så hett debatterade land.” (Zoltan Tiroler, Internationalen 29/3 2007) Läs hela

”Innan man läst boken så ser man framför sig en hel del blåögt Kubakramande. Och visst blir det en del sådant. Men på det hela taget så är ”Kuba på riktigt” en ganska välbalanserad skrift. (…) Men när man läst boken stannar framförallt en fråga kvar: var är kubanerna? En bok som säger sig vilja beskriva Kuba på riktigt borde rimligen försöka förmedla vad kubanerna egentligen tycker om samhället, regimen, blockaden, USA och omvärlden. Istället blir kubanerna en del av fonden tillsammans med resehandböckernas slitna klichéer om heta salsarytmer i den karibiska natten..” (Fredrik Jansson, Tvärdrag nr 2/2007)

Anm: Recensenten ovan är inte samme person som författaren till Murbruk förlags bok om Colombia, som också heter Fredrik Jansson.

”Det som gör boken så bra är variationen av skribenter. Från yngsta tonåringen Singoalla Tiroler till Kuba-veteranen Hasse Nilsson. Singoalla Tirolers bidrag är för övrigt det roligaste jag läst om Kuba. Jag känner så tydligt igen mig i de många kulturkrockarna. Ibland är det kubanska vardagslivet mycket komiskt. Liberalernas alla lögner om Kuba, från att internet skulle vara förbjudet till att Fidel Castro skulle vara den siste revolutionären, punkteras en efter en. Man önskar att SR och SVT:s utrikesredaktioner skulle läsa boken och tänka över sin rapportering om Kuba. De femton författarnas politiska sympatier ligger åt vänster men de är långt ifrån några blinda hönor. De tar upp en seriös, kritisk granskning av fördelarna och nackdelarna med det kubanska samhället. Särskilt intressant tyckte jag de tre grafiska fackföreningsmännen Göran Sallnäs, Stefan Granérs och Åke Gylfes bidrag var. Grafikernas fackliga utbyte med sina kubanska motsvarigheter ger en inblick i de kubanska arbetarnas situation.” (Nils Littorin, Proletären, 22/3 2007)

”Åsikterna om den karibiska ön är många, och de speglas väl i denna samling artiklar av besökare, pionjärer, journalister, fackligt aktiva, volontärer.” (Mats Myrstener, Arbetarrörelsens arkivs boktips, mars 2007) Läs hela

”Författarna identifierar sig inte som andra turister (’dollarstinna’), utan som öppna, nyfikna och kanske med lite dåligt samvete över att komma med oönskade förutfattade meningar som lite smuts på skorna. Och visst är det lite skämmigt, fast lite sött ändå att längta efter något annat än ris och bönor efter några veckor på brigadlägret. Ingen sticker ut. Ingenting nytt om Kuba, faktiskt, och inget nytt om Kubaresenärer heller”. (Josephine Askegård, Arbetaren 16/2 2007)