Fred med Norge

Författare: Kalle Holmqvist

Sidantal: 183

ISBN: 978-91-981925-2-0 (inbunden), 978-91-981925-4-4 (pocket)

Utgiven: september 2015

När Norge bröt sig ur den påtvingade unionen med Sverige 1905 ville många svenska makthavare svara med militärt angrepp. Men för att kunna starta ett krig måste regeringen få med sig sin egen befolkning. Och inom arbetarrörelsen är sympatierna för Norge starka.

I juni 1905 skakas Sverige av en protestvåg. I Malmö, Göteborg och Stockholm går tiotusentals ut på gatorna för att demonstrera under paroller som ”Rättvisa åt Norge – Fred med Norge”. På mindre orter hålls offentliga möten där fredsresolutioner antas. De värnpliktiga uppmanas att vägra lyda order om de blir inkallade till krig. Den borgerliga pressen skriver chockerade rapporter om hur soldaterna sjunger Arbetets söner och Ja, vi elsker i matsalen.

Boken ger en inblick i en omvälvande tid – våren och sommaren 1905 – när allt tycktes stå på spel. Regeringen försöker införa strejkförbud och fackföreningsrörelsen svarar med hot om storstrejk. I Stockholm kallar myndigheterna in 1 000 soldater från Östergötland för att skydda staden från dess egna arbetare. Renhållningsarbetarna strejkar och borgerliga studenter hoppar in som strejkbrytare. Det blir konflikt i verkstadsindustrin och tusentals arbetare får gå sysslolösa när storföretagen låser fabriksportarna för att svälta ut sina anställda. Mitt i allt detta bryter sig Norge ur unionen.

Fred med Norge är en historisk reportagebok om en av den svenska arbetarrörelsens största och mest bortglömda segrar.

Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks temasida med dokument från 1905

Läs bokens förord

Recensioner

Aftonbladets ledarsida om Fred med Norge

Den här är så bra! Den beskriver precis det där jag menar med att en bra facklig organisering kan påverka politiken, ja till och med stoppa ett hotande krig.
(Robert Nyberg i Tidskriften Klass, nr 3/2016)

Kalle Holmqvist let oss få kjenne på at 1905 var eit brytningsår og på stemninga som fanst i åra kring førre århundreskifte. Derfor er boka vel verdt å lese.
(Tidsskriftet Rødt!) Läs hela

”Det är en utmärkt bok som Kalle Holmqvist skrivit. Den lyfter fram och belyser ett av de finaste kapitlen i den svenska arbetarrörelsens historia.”
(Röda rummet) Läs hela

”Kalle Holmqvists bok fungerar också som ett slags grundkurs i den svenska arbetarrörelsens tidiga historia.”
(Östra Småland) Läs hela

”I historiens ljus är det en intressant redogörelse Holmqvist åstadkommit om hur och med vilka metoder arbetarrörelsen skapade sig alltmer framträdande styrkepositioner som en maktfaktor i samhället”
(Tidningen Kulturen) Läs hela

”Medan militärledningen förberedde sig för väpnad attack mot de självständighetssuktande norrmännen, ivrigt påhejade av den borgerliga pressen, så gjorde arbetarrörelsen allt för att rädda freden.”
(Hem & Hyra)

”En stor, kanske avgörande del, i att unionsupplösningen skedde fredligt tillkommer arbetarrörelsen. Både den politiska och fackliga grenen sympatiserade med Norges krav på självständighet och motsatte sig bestämt våld mot broderfolket.”
(Populär Historia)

”Författaren Kalle Holmqvist skriver rakt och lättläst om hur svensk arbetarrörelse stoppade ett krig. De ansåg att de hade mer gemensamt med norska arbetare, än med den svenska överheten. (…) I Fred med Norge får man direktkontakt med tidens tankar och människor. Vad som sades och skrevs, för och emot kriget. Det är stora känslor och en gryende arbetarklass som inte tänker huka sig längre.”
(Rött) Läs hela (s. 30)

”Genom att idogt tröska rörelsens tidningar från den tiden, och arkiv från såväl framstående socialister som kriminalpolisens spanare, har han lyckats vaska fram en bild av hur arbetarrörelsens gräsrötter tvingade sin ledning framåt i en väldigt farlig tid, men att de också lyckades genomföra ett fredsprojekt grundat i en ideologisk övertygelse.”
(Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks boktips) Läs hela

”Holmqvists fina lilla bok om 1905 förtjänar att läsas både som exempel på hur svårt det är att starta krig i ett land med värnpliktsarmé och som en djupdykning i ett år då den tidiga svenska arbetarrörelsen växer till sig på många sätt.”
(Clarté)

”Men Kalle Holmqvists poäng är en annan. Det går att förändra, motstånd lönar sig, och förändringen måste komma underifrån.”
(Flamman) Läs hela

”Kalle Holmqvists lilla bok ger en god inblick i tidsandan. Den är välskriven, väldokumenterad och pedagogisk.”
(Folket i Bild/Kulturfront)

”Historieintresset är stort, och jag tror att Fred med Norge med sin fördjupade bild av ett dramatiskt skeende i Sveriges och Norges moderna historia kan finna många läsare, det är den värd.”
(Alba) Läs hela

”Kalle Holmqvist belyser detta intressanta år 1905 i Sveriges historia, alltför sällan belyst. Han lyfter också fram den då tidiga arbetarrörelsen som den kraft som förhindrade ett storsvenskt militärt instövlande i Norge.”
(NSD) Läs hela

”Fred med Norge är en ypperlig bok som gör historien levande på ett inspirerande och medryckande sätt. Att den dessutom manar till kamp och organisering idag ger ett extra plus.”
(Offensiv) Läs hela

”Det är en, om man bortser från ideologiska grymtningar, ärlig och rätt sannfärdig berättelse”
(Dast Magazine) Läs hela

”Holmqvist visar med god dokumentation hur agitationen – med de radikalaste grupperna och personerna i spetsen – ökade i styrka och bidrog att stärka opinionen för den fredliga lösning som till slut kom till stånd.”
(Jönköpings-Posten)

”Språket har bra flyt, och framställningen är väldisponerad i kronologiskt ordnade korta läsarvänliga kapitel. Förkunskaper är inte nödvändiga. Källorna utgörs av samtida dagstidningar, böcker och arkivmaterial. Holmqvist har själv sina rötter i arbetarrörelsen, och det är tydligt att han står på rörelsens sida.”
(BTJ/Mats K.G. Johansson, BTJ-häfte nr 19/2015)