Frånstulna framtidens samhälle omslag

Frånstulna framtidens samhälle

Författare: Ulla Johansson

Sidantal: 139

ISBN: 9789197783262

Utgiven 2009

Texterna i boken

Ulla Johansson är författare och debattör med en lång erfarenhet från svensk vänsterrörelse. Frånstulna framtidens samhälle innehåller litterära essäer och politiska debattinlägg om vänsterns kris, en triumferande borgerlighet och ett hårdnande marknadssamhälle med växande rasism och andlig vidskepelse.

Pressklipp

”Den vänster som växte fram mot slutet av 1960-talet förstod att ta sig ur de intellektuella reservaten. Nu ser Ulla Johansson hur de medelklassintellektuella förfasar sig över Sverigedemokraternas framgångar. Men de har ’inte något begrepp om den verklighet som levs ute i nergångna förorter’. Då är de hjälplösa. Hennes kritik av ’miljöfundamentalister’ och nyandliga är inte borgerligt liberal. Hon välkomnar det moderna men inte den rasande marknadens framfart. ’Varför fick vi inte erövra både och – bil och konvaljedungar?'” (Mikael Nyberg, Clarté nr 1/2010)

”Hennes texter innehåller några av de skarpaste vidräkningarna med det nygamla klassamhället som jag läst. Frånstulna framtidens samhälle består av krönikor och debattinlägg, ofta med välgörande oväntade perspektiv. Ibland med stor ömsinthet inför människor, naturen och gamla bruksföremål. Ulla Johansson har ett språk som ger även debattinlägg litterära kvaliteter, det är ofta svårt att lägga ifrån sig boken – och det är ovanligt i denna genre.” (Vibeke Olsson-Falk, Flamman 29/4 2010)

”Det är inte helt överraskande att utgivningen av Frånstulna framtidens samhälle förlagts just nu med tanke på de stundande valkampanjerna. Som del av oppositionsblocket är det dessutom särskilt viktigt att försöka förtydliga sina ståndpunkter och kritiska hållning mot borgerligheten. Här sker det genom en sammanställning av Ulla Johanssons vänsterpolitiska debattinlägg och essäer, vilka behandlar allt ifrån en sågning av Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket till fildelning och klimatfrågan.”(Tidningen Kulturen, 16/2 2010)

”I en tid när mycket i den offentliga debatten blir allt mer relativiserat, sätter Ulla Johansson ner foten och säger sanningen om rasismen, om kapitalismens brott, om religiös vidskepelse och regeringens högermän. Alltid med en tydlig klasståndpunkt.” (Proletären nr 9/2010)

”Texterna är lättillgängliga och hon skriver på ett personligt sätt och med stor pregnans och tydlighet. Även läsare som inte utgår från samma ideologiska övertygelse behöver förhålla sig till de sakfrågor som behandlas, och boken fyller en funktion genom att ge röst åt ett perspektiv som sällan kommer fram i den allmänna debatten.” (BTJ)