Familjen Vinge

Författare: Maria Sandel

Sidantal: 182

ISBN: 978-91-981925-1-3

Utgiven: april 2015

(Familjen Vinge och deras grannar: En bok om verkstadspojkar och fabriksflickor)

”– Kanske det inte är stort bättre i andra länder, sade morsan försonligt. Eller hur, Torsten? Du, som varit ute.
– Ungefär detsamma i stort sett, sade den unge mannen. Fast i ett hänseende står då Sverge över alla andra – klasshatets bitterhet.
– Åh prat, sade Ville, vi som är så lugna. Vi hata…
– Vi! Jag menar överklasshatet mot oss, det hetsigaste, mest oförsonliga och småsinta hat som finns, tror jag.”

Familjen Vinge, som gavs ut första gången 1909, handlar om en grupp människor i Stockholms arbetarkvarter. Det är ont om bostäder och svårt att få jobb. Många försöker dränka sina sorger i alkohol. Andra väljer att sparka neråt och lura sina fattiga medmänniskor på pengar.

Men här finns också människor som försöker hålla ihop och klara sig på det lilla man har. De hjälper sina grannar, går på fackföreningsmöten, läser böcker, målar tavlor, skriver verser och bjuder på kaffe.

Liksom Maria Sandels andra böcker är Familjen Vinge en realistisk skildring av förtryck och människors lidanden. Men också av hur vänskap och solidaritet lyckas överleva mitt i eländet.

Familjen Vinge är knappast det som brukar ses som traditionell kärnfamilj – utan snarare det som i dag kallas ”stjärnfamilj”, med en ensamstående änka i spetsen. Bland storstädernas arbetare var det mycket vanligt med ensamstående föräldrar och olika typer av kollektivboende. Maria Sandel var en av de första författare som beskrev den verkligheten.

Familjen Vinge publicerades från början som följetong i dagstidningen Social-Demokraten. En reviderad version gavs ut av Bonniers förlag 1913. Detta är ursprungsversionen.

Maria Sandel (1870-1927) var en av Sveriges första arbetarförfattare, en föregångare till Moa Martinson och Ivar Lo-Johansson. Maria Sandel skrev framför allt om arbetarkvinnor i storstäderna. Hennes böcker präglas av en stark moralisk förkastelsedom över klassamhället, men också över de arbetare som super ner sig och som sparkar neråt i stället för att bekämpa förtrycket. Maria Sandel var unik genom att hon berörde känsliga ämnen som abort och homosexualitet.

Med förord av Lena Kallenberg och efterord av Rickard Rens.

Pressklipp

”Det handlar om en svunnen tid men ändå inte. Flera av de sociala problemen som beskrivs i boken, är drygt hundra år senare, fortfarande aktuella. Läs och imponeras av ett fortfarande ganska så okänt författarskap.”
(Mål & Medel) Läs hela

”Murbruk förlag hedrar nu minnet av författaren genom att i stället ge ut originalversionen på nytt. Det gör förlaget helt rätt i. Maria Sandel talade klarspråk.”
(Dala-Demokraten) Läs hela

”Det är ett fint initiativ att återutge boken i sin ursprungliga version och intressant att få läsa efterordet av Rickard Rens”
(Tidningen Klass)

”Det är en av anledningarna till varför jag känner en sådan glädje nu när Murbruk förlag utger nyutgåvan av Maria Sandels ’Familjen Vinge’ Det är inte minst angeläget för att vi behöver komma bort ifrån tanken på att arbetarlitteraturen enbart bestod av män som skrev för män.”
(Norrköpings Tidningar) Läs hela

”Tack vare Maria Sandels författarskap fick arbetarkvinnorna och deras barn själ och hjärna, med andra ord: de blev människor”
(Feministiskt perspektiv)

”Det är fascinerande, fint, skrämmande och sorgligt att läsa om hur människor levde för inte alls särskilt länge sedan. Man blir arg, och jag tänker att alla borde läsa det här.”
(Boklandskap) Läs hela


Book categories: Utvald