Efter ett kvartssekel av nederlag omslag

Efter ett kvartssekel av nederlag

Författare: Göran Greider m.fl.

Sidantal: 125

ISBN: 9789197783255

Utgiven 2009

Texterna i boken

I Efter ett kvartssekel av nederlag ger ett antal av Sveriges främsta radikala skribenter sin syn på hur vänstern och arbetarrörelsen ska återta initiativet i debatten.

Författarna som medverkar i boken är: Göran Greider, Tiina Rosenberg, Stig-Björn Ljunggren, Diana Mulinari, Aron Etzler, Olle Sahlström, Frances Tuuloskorpi, Frida Röhl, Kajsa Borgnäs, Lars Ekdahl, Lars-Olof Pettersson, Hans Tilly och Sofie Wiklund.

Pressklipp, hyllningar och sågningar

”Boken igenom finns det en vilja att återerövra och utveckla arbetarrörelsens problemformuleringsprivilegium. Att mobilisera och omgruppera sig inför framtiden. Nya tider leder till nya strider. Och kanske ett kvartssekel av segrar?” (Tidningen Broderskap, nr 41/2009)

”Han var här på S-kongressen för att kommentera den lilla skriften med det nedslående namnet ”Efter ett kvartssekel av nederlag” där en rad politiker, tyckare och tänkare på vänsterkanten ger sin syn på arbetarrörelsens framtid. Ulf Adelsohn höll inte med om att det varit så många nederlag. Men han var bekymrad över slutsatserna som dras i skriften, bland annat av Byggnads ordförande Hans Tilly som vill åt vänster.” (Aftonbladets kongressblogg 29/10 2009)

”Frågan är väl bara vad i den spretande antologin som kommer att finna partiorganisationens stöd och LO:s finansiering. Kan det vara Hans Tillys längtan tillbaka till Olof Palmes utbildningspolitik? Aron Etzlers dröm om en starkare politisk roll för fackföreningsrörelsen? Tiina Rosenbergs vilja att reservera kvinnokampen åt den politiska vänstern? Så kan man fortsätta, men redan av detta lilla urval framgår att det självklart finns de inom arbetarrörelsen som omfamnar en eller flera tankar. Avgörande är dock inte tankarna i sig, utan i vilken riktning de pekar – och de pekar alla bakåt.” (Kristianbladets ledarsida 30/10 2009)

”Denna antologi äger med sin brokiga bredd av skribenter goda förutsättningar för att starta en vidsträckt och rent av explosiv debatt om arbetarrörelsens nederlag och strategier. Det skulle kunna vara en bra avstamp för en nytändning och ett nervkittlande uppdrag om framtiden för den rörelse som dominerat svenskt politiskt liv under så lång tid men alltmer förlorat denna plats och som nu skall möta ett val som tycks bli något av en ödeskamp.” (Tidningen Kulturen 18/10 2009)

”Jag har aldrig läst en bok som så enkelt och fränt beskrivit tillståndet i dag. Bästa beskrivningen är just: klarspråk. Låt oss lära av det när vi fortsättningsvis ska debattera i media!” (Folkbladet 22/9 2009)

”Det enda hopp som andas i boken är att stora kriser som klimat- och finanskris ska skapa ett stålbad som ger vänstern initiativet åter. Att en stor krasch ska kasta oss i armarna på en välmenande framtidsplanerande vänster.” (Arbetarbladet, 15/10 2009)