Dödskallegänget : roman

Författare: Joel Hirsch
Sidantal: 211
ISBN: 978-91-981925-7-5
Utgivning november 2017

Det urgamla universitetet i Lund har under århundraden fostrat välbeställda och lyckligt lottade. Nu gläntas det på portarna och fler kan smita in. Men fortfarande släpar sig spöken efter mördade kvinnor fram genom salar och bibliotek. Böcker skrivna med blod fyller dammiga hyllor.

Ronny dras in i sammanhang han inte kan kontrollera när han möter ett av de små sällskap som samlas i skuggorna. Drömmen om universitetet kan snabbt bli en mardröm och när Ronny träffar sin dubbelgångare börjar verkligheten falla samman på allvar.

I romanen Dödskallegänget blandas filosofi och magi under den blöta filt av klass som ligger tung och kvävande över våra liv. Det eviga utforskandet av medvetande, verklighet och sanning är oavbrutet underhållande.

Pressklipp

”Boken suger in läsaren och sträckläses lätt. Den ger även en inblick i de stora filosoferna genom tiden och deras ideologier. Samtidigt får en läsande student möjligheten att småle åt påminnelser om sin tid i Lund från olika platser.”
(Lundagård) Läs hela

”Joel Hirsch roman ’Dödskallegänget’ är mycket bra. Med stor säkerhet flyttas läsaren steglöst mellan olika tider, platser och medvetandetillstånd, med filosofiska diskussioner, skarpa iakttagelser, häftiga upplevelser och inte minst en minnesvärd exotisk odyssé genom Dackegårdens tio våningsplan på Smålands nation. Roligt och radikalt.”
(Konst & Politik) Läs hela

”Det är en mycket intressant bok som skulle kunna ge upphov till långa diskussioner i bokcirklar. Det går naturligtvis också att bara låta sig dras med i den finurligt uppbyggda handlingen.”
(Tidskriften Klass)

”Det är stundtals väldigt bra. Hirsch är mästerlig på miljöbeskrivningar; de får gräset att kännas krispigt grönt, solen att värma och Lund och dess gamla hus att framträda tydligt för mig.”
(Dagens Bok) Läs hela


Book categories: Utvald