Den stora strejken

Den stora strejken

Författare: Alfred Kämpe

Sidantal: 114

ISBN: 9789197907286

Utgiven: maj 2014

Sundsvallsstrejken 1879 var en av de första stora strejkerna i Sverige. Tusentals sågverksarbetare lade ner arbetet i protest mot lönesänkningar.

Alfred Kämpes bok Den stora strejken, som gavs ut första gången 1929, beskriver bakgrunden till strejken och dess förlopp. Alfred Kämpe var aktiv inom Lantarbetarförbundet och en av Sveriges första arbetarförfattare.

Med förord av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Pressklipp

”Att sittande LO-ordförande beskriver Sverige som ett klassamhälle är dock uppfriskande, så också att Murbruk förlag med sin utgivning tillgängliggör en av arbetarrörelsens klassiska verk och frilägger historiens många skikt och politiska sprängkraft.”
(Aftonbladet)
Läs hela

”Alfred Kämpe beskriver på ett mycket pedagogiskt sätt bakgrunden till Sundsvallsstrejken. Det är inte svårt att förstå att boken blev en vägledare för många unga fackligt aktiva när den gavs ut första gången 1929.”
(Du & jobbet)
Läs hela

”Strejken var den första stora arbetsmarknadskonflikten i Sverige, med tusentals arbetare inblandade. Den kom att studeras av många efterkommande arbetarkämpar och bidrog med viktiga lärdomar för fackföreningsrörelsens framväxt från slutet av 1800-talet.”
(Offensiv)
Läs hela