Den Nya världen omslag

Den nya världen

(Slutsåld)

Författare: Kalle Holmqvist

Sidantal: 130

ISBN: 9789197636063

Utgivning: januari 2008

En reportagebok om ”revolutionernas Latinamerika”. Bland annat om Chile, där övergången till demokrati pågått sedan 1990 men där förre diktatorn Pinochets skugga fortfarande ligger tung över det politiska systemet, om Bolivia, där majoritetsbefolkningen håller på att försöka ta tillbaka sitt eget land, och om presidentvalet i Venezuela 2006.

Pressklipp

”Som trampolin använder Holmqvist halvsanningar ur den svenska debatten, och ibland får man nästan för sig att den verkliga fienden sitter på Dagens Nyheter. Men det är ju ömsesidigt. Ingen ska inbilla mig att de borgerliga ledarsidorna bryr sig så värst om vad som händer i Caracas kåkstäder. Det är hemmavänstern de vill komma åt. Här får de äntligen svar på tal. I Venezuela pågår en djupgående demokratisering, hävdar Holmqvist. Näringslivets, jordägarnas och den gamla byråkratins makt bryts sönder av vad han beskriver som en dubbel process av centralisering och decentralisering.”
(Petter Larsson, Efter Arbetet 3/7 2008) Läs hela

”Problemet med den här boken är att den verkar vara skriven för dem som redan tycker som Kalle Holmqvist. Ibland uttrycker sig författaren en smula arrogant och klumpigt om dem han ogillar. Även för den som delar författarens åsikter kan läsningen ibland kännas svår då Holmqvists engagemang stundom övergår i megafonerande.”
(Kristoffer Lieng, Ny Tid [Finland], 19/6 2008) Läs hela

”Vi får en fin översikt över de politiska landskapen i de tre besökta länderna. För en nybörjare på området känns det lättläst och möjligt att förstå. Holmqvist bemöter högerns kritik av Chávez så kallade yttrandefrihetsbrott, med tydliga fakta om hur mediasituationen egentligen ser ut i Venezuela. Hela boken i sig är en svidande kritik av borgerlig medias rapportering från Venezuela (…) Jag tror inte det är författarens mening, men jag får ändå den där schablonartade bilden av ‘indianen’ när jag läser hans texter från Bolivia. Varför väljer Holmqvist att använda ordet indian, istället för ursprungsfolk? Varför väljer Holmqvist att i sin uppräkning av händelser i Latinamerika starta 1492 i det han kallar ‘Columbus upptäcker Latinamerika’? Dock är det uppfriskande att författaren så tydligt tar ställning för det bolivarianska projektet, att han låter sig inspireras av det som händer i Venezuela och i Bolivia och också vill ge andra möjligheter att göra det. Bokens sista kapitel är ett rytande försvar av demokratin”
(Anna Angantyr, Latinamerika nr 2/2008)

”Holmqvist är ingen nybörjare i ämnet och jag läste hans förra bok Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika med stor behållning. Han rör sig med ett lätt och sakligt språk samtidigt som han gör tydliga ställningstaganden i sin text (…) Detta är den mest uppfriskande kritik jag läst på länge och det krävs mod att framföra den. Ska man rikta någon kritik så är det att boken är för kort – bara 130 sidor.”
(Peter Karlsson, Folket i Bild/Kulturfront nr 5/2008)

”Kalle Holmqvist är en frilansjournalist som outtröttligt rapporterar om den venezolanska verklighet som han tycker att vi inte får veta tillräckligt om i de stora medierna. Efter boken Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika häromåret är han nu tillbaka med Den nya världen – reportage från revolutionernas Latinamerika (Murbruk förlag). I sex reportage på dryga hundra sidor ställer han sig frågan: Blev det något nytt samhälle?”
(Gert Lundstedt, Karavan nr 1/2008)

”Jag gillar det lilla vänsterförlaget Murbruk. I en punkig gör-det-själv-anda ger de ut böcker om det som de tycker är viktigt. Ofta har det handlat om Latinamerika, tidigare har man gett ut böcker om Venezuela, Kuba och Colombia. Och så är det även i Kalle Holmqvists Den nya världen. Den här gången är det framförallt Chile, Bolivia och, återigen, Venezuela som är i blickfånget (…) Men bokens främsta styrka är att den klär av den svenska högerns Venezuelakritik in på bara skinnet. Den sticker hål på det borgerliga nyspråk som hävdar att demokrati är diktatur och tvärtom. Och den visar på det absurda i att svenska organisationer som samarbetar med de delar av den latinamerikanska höger som stödjer statskupper och dödsskvadroner kritiserar Chavez för att vara ett hot mot demokratin. Tyvärr låter Holmqvist sina personliga politiska åsikter hamna i förgrunden i själva språket. Han slänger ord som ‘tokig’, ‘trist’, ‘fjantig’ och ‘töntig’ omkring sig när han ska beskriva aktörer eller skeenden som han inte gillar. Boken skulle ha tjänat på en mer återhållsam prosa. Den nya världen ger ett läsvärt och inspirerande alternativ till den bild av den latinamerikanska vänstern som media annars matar oss med.”
(Fredrik Jansson, Tvärdrag nr 2/2008)

”Holmqvist är förälskad i sin egen röst och håller omsorgsfullt läsaren borta från mötet med Venezuela genom att hela tiden själv prata. När de grovt yxade analyserna om hur fantastiskt det är i det nya röda Venezuela inte riktigt håller tröstar han sig genom att kalla varje motståndare för ”fjant”, ”färglös”, ”hjärndöd”, ”tönt”, eller ”idiot” och som intellektuell utmaning blir det lite som att läsa Proletärens ledarsida, det vill säga ingen alls. (…) Ändå – ja, det kan låta konstigt – får man vara glad att nån skrivit och givit ut den här boken. Murbruk är ett källarförlag utan pengar, Holmqvist har sannolikt inte fått en krona till sina resor och hela projektet är byggt på en ung mans övertygelse om att Hugo Chávez har svaret – vi får tyvärr inget vet om hur det skulle kunna låta – på den gigantiska frågan om vad framtidens socialism ska innehålla. Jag delar inte den tron, men böcker om Latinamerika är smärtsamt sällsynta på svenska och som intresserad får man hålla till godo.”
(Magnus Linton, Arena 2/2008) Läs hela

”I den svenska Venezuela-debatten kallas demokrati för diktatur. Och omvänt blir försöken att införa militärdiktatur demokratiska strävanden. Ett lästips till alla som ämnar följa den svenska Venezuela-debatten är George Orwells bok 1984. Inte minst de lysande satiriska kapitlen om nyspråk.’
Citatet ovan skildrar ganska tydligt varför Kalle Holmqvists polemiska och något röriga reportagebok från Latinamerika är så viktig. Svenska medier förvrider sanningen” [Betyg 4 av 5]
(Rocky nr 2/2008)

”Revolutionen i Venezuela och Bolivia måste avancera framåt och fullbordas. Detta skulle inspirera arbetare i hela världen. De som innan den dagen är kommen ändå vill ha inspiration kan läsa Den nya världen.”
(Offensiv 21/2 2008) Läs hela

”Nyligen hemkommen från Venezuela läser jag kapitlet ”Revolution här och nu” med stort intresse. Det tar avstamp i Hugo Chavez stora valseger hösten 2006, men belyser också, och raljerar kring, svensk medias rapportering: DN och andra stora drakar utmålar att landet går i diktaturens riktning. Med mera. Sett i backspegeln hade dock kapitlet om Venezuela gärna fått vänta. Tilläggstexten om Chavez första folkomröstningsförlust i december 2007, som bryter ett flerårigt mönster, hade behövt mer tid och utrymme för analys och eftertanke.”
(Piteå-Tidningen 6/2 2008) Läs hela