Den här platsen faller samman omslag

Den här platsen faller samman

Författare: Klas Lundström

Sidantal: 197

ISBN: 9789197783279

Utgiven 2009

I Den här platsen faller samman rapporterar Klas Lundström från Västsahara, Nicaragua, Salomonöarna, Kuba, Jamaica, Filippinerna, Brasilien och Venezuela.

Boken är en samling reportage om globaliseringens mänskliga minoriteter och industriella centrum.

Pressklipp

TV-inslag: En bok, en författare (UR 17/11 2010). Birger Schlaug intervjuar Klas Lundström om boken Den här platsen faller samman. Se inslaget här

”Kanske ger Lundström inga egna lösningar. Det är i stället upp till läsaren att ta till sig av de möten och inblickar som förmedlas och att se sambanden mellan dessa människoöden som är så tydligt kopplade till samma strukturella globala sammanhang. Boken, vars resa slutar i Venezuelas oljesocialistiska paradisbyggande, är lättläst, välskriven och läses enkelt från pärm till pärm eller utifrån läsarens egna specifika geografiska intressen.” (Tidningen Latinamerika nr 2/2010)

”I Den här platsen faller samman reser Lundström ut i den globala periferins utkanter och hittar de små ställen just där den enskilda människan är värst utsatt på det lokala planet. Just genom sitt personliga närmande och sin orädsla att ta sig fram till de värst drabbade i sällskap med sin kunnighet blir hans reportage viktiga och upplysande men också inspirerande och allmängiltiga.

Klas Lundströms bok är en mycket läsvärd rapport från flera hörn i världen vilka har det gemensamma och sorgliga ödet att ha drabbats av kolonialism, imperialism, global ekonomisk utarmning och militärt förtryck men där man också kan se aldrig sinande källor av hopp som väcker förundran och beundran.”
(Tidningen Kulturen) Läs hela