Colombia omslag

Colombia

Författare: Fredrik Jansson

Sidantal: 181

ISBN: 9789197636056

Utgiven 2007

En antologi med bidrag av Jorge Capelán, Joanna Castro, Lotten Collin, Annika Dalén, Dick Emanuelsson, Lina Fahlgren, Tigran Feiler, Håkan Forsberg, Anna-Karin Gauding, Lejla Hastor, Lars Helmersson, Jens Holm, Fredrik Jansson, Milosz Kusz, Elin Lager, Hillevi Larsson, Klas Lundström, Mattias Niinisaari, Mikael Näve, Hanna Rådberg, Leandro Schclarek Mulinari, Tove Silveira Wennergren, Ulrika Strand, Karin Ström, Patrik Svensson, Sanna Svensson och Eva Zetterberg

Colombia är ett land med fyra miljoner internflyktingar. Det latinamerikanska land som begår flest brott mot mänskliga rättigheter. Men också USA:s och i-världens närmasta bundsförvant i Latinamerika.

I Colombia. Möten med landet, folket och konflikten berättar 27 författare om ett land som präglas av våld och fattigdom. Men också av en rik kultur, av fantastiska människor och ett alltid spirande hopp om fred och social rättvisa.

Boken har tagits fram i samarbete med studieförbundet Sensus.

Redaktör för boken är Fredrik Jansson, statsvetare, generalsekretare för PeaceQuest och aktiv i Colombianätverket. Han kan kontaktas på fredrik (punkt) jansson (snabel-a) colombianatverket (punkt) se

Pressklipp, hyllningar och sågningar

”En del texter är inte mer än en dryg sida långa. Med detta sagt så är detta på inget sätt bortkastad läsning. Joanna Castros essä Min pappa, fackföreningsledaren är både personlig och gripande. Ett känslomässigt starkt men samtidigt sakligt porträtt av en modig man vars politiska vardag handlade lika mycket om att överleva som att framföra ett budskap. Ett annat läsvärt kapitel är Fredrik Janssons porträtt av Luz. Även här målas ett porträtt av en stark och modig person som har levt igenom hela konflikten. Det blir en skräckfylld tidsresa genom landets blodiga historia” (Charlie Aronsson, Folket i Bild/Kulturfront nr 6-7/2008)

”Upprepningarna är många och för läsaren blir det en aning tröttsamt i längden. För den som inte är särskilt bevandrad i colombiansk nutidshistoria bjuder dock antologin på ett dignande smörgåsbord där många aspekter av den komplexa konflikten lyfts fram i ljuset. Annika Dalén skriver om framsteg på abortlagstiftningsområdet, Lotten Collin om faran med att höja palmoljan till skyarna och Mattias Niinisaari om den verkningslösa avmobiliseringen av paramilitärerna. Läsaren bjuds även på en rejäl dos gerillaromantik av Dick Emanuelsson med hans bidrag om Farc-soldaten Catherine. De korta kåserierna och reportagen i boken lyckas inte släcka min kunskapstörst men de ger definitivt mersmak” (Emma Sjöblom, Latinamerika nr 1/2008)

”Läsaren får en mångfacetterad bild av landet. Den här boken pendlar mellan hopp och förtvivlan och som i de flesta samlingsvolymer så spretar den men helheten är trots det bra. Jag slås av att Colombia kanske är det land i Latinamerika som USA har störst inflytande i och där folket har det värst. I de länder som börjat frigöra sig från USA och dess medlöpare har också folket fått det bättre och det ger hopp, även för Colombia.” (Börje Graf, Vänsterpress nr 2/2008)

”Eftersom det är nästan trettio författare som har bidragit med sina upplevelser och tankar utifrån vad de själva tagit intryck av, eller anser vara mest aktuellt, visar boken upp både bredd och djup (…) En invändning kan göras mot de ganska många upprepningar som det sammantaget blir av de senaste politiska skandalerna och hur avmobiliseringen av paramilitären gått till, men generellt ger boken en bra bild av vilket samhälle Colombia är idag och hur det är att kämpa för mänskliga rättigheter där.” (Clara Hoogland, Fredsnytt nr 1/2008)

”Boken belyser de många övergreppen som begås av paramilitär och statliga styrkor. De personliga mötena med colombianer som trots trakasserier och stigmatisering fortsätter att kämpa för sina rättigheter och mot våldet är bokens stora behållning (…) ger intrycket att man medvetet undviker att kritisera de vänstergerillor som säger sig slåss för det colombianska folket och samtidigt begår fruktansvärda övergrepp mot detsamma. Det är synd och det ger en skev bild av den colombianska konflikten.” (Karin Ekholm, Amnesty Press nr 1/2008)

”Som alltid när det handlar om Latinamerika är många av texterna också väldigt politiskt laddade. I ett kapitel får man till exempel träffa en gerillasoldat, i ett annat en student, i ett tredje en militär. Eftersom det är så många skribenter som bidragit med texter är tyvärr också kvaliteten varierande” (Diego/Dagens industri 18/2 2008)

”Fokus ligger på konflikt mellan militär/paramilitär och gerilla samt de multinationella företagen med intressen i landet. Stilistiskt är boken något ojämn. Somliga artiklar är analytiska, andra mer av personliga reflektioner. Boken skulle vunnit på färre artiklar för att ge utrymme åt djupare presentation, nu blir Colombias komplexitet snuttifierad. Artiklar särskilt värda att nämna är redaktionsmedlem Jorge Capeláns (tidskriften MANA) om säkerhetsbranschen, journalisten Patrik Svenssons Bananer i uniform och Hillevi Larssons (s) landpresentation. Läsare av tidskriften Latinamerika är en potentiell målgrupp” (Magnus Dahlbring, BTJ februari 2008)

”Boken är lättläst och några tidigare kunskaper om Colombia behövs inte, då upplägget mer är en artikelsamling där varje artikel tar upp om hur förtrycket drabbar olika delar av befolkningen. Författarna utgår från ett rättviseperspektiv med fokus på behov av internationell solidaritet för mänskliga rättigheter. På samma sätt som i Murbruks andra böcker finns vissa illusioner om FN och EU som påtryckningskraft för demokratiska rättigheter. Men för de som intresserar sig för Latinamerika är boken varmt att rekommendera. Av de tre böcker som Murbruk har gett ut om Latinamerika – tidigare om Venezuela och Kuba – så är boken om Colombia nog den bästa.” (Offensiv 14/1 2008) Läs hela

”För den insatte är det lite nytt under solen, men för den oinvigde med nyväckt intresse kring landet och konflikten torde det finnas det gott om ”det hade jag ingen aning om”-fakta att uppröras av. Bakom skyltfönstret ”Latinamerikas äldsta demokrati” finns nämligen en nation som näst Sudan har flest internflyktingar, över 4 miljoner, i världen. Siffror sprungna ur en verklighet av de djupaste ekonomiska och sociala orättvisor, och ett land där den vanligaste konfliktlösningsmetoden springer ut gevärspipans kalla makt. Ofta made in USA, eftersom Colombia är supermaktens tredje största mottagare av militärt bistånd. För att inte nämna de dödshot som vilar över varje fackligt aktiv, vilket flera av antalogins intervjupersoner vittnar om” (Norrländska socialdemokraten 21/12 2007  Läs hela