Arbetarnas Stockholm

Författare: Anne-Marie Lindgren

Sidantal: 136

ISBN: 978-91-979072-9-3

Utgiven: juni 2014

I slutet av 1800-talet växte det moderna Stockholm fram. Människor kom inflyttande från landsbygden och fick jobb på fabriker och transportföretag, i butiker och på byggen. Arbetarna hade få rättigheter och fick inte ens rösta. Ändå valde de att räta på ryggarna och börja slåss för bättre villkor.

Arbetarnas Stockholm beskriver dels hur arbetarrörelsen grundades och dels arbetarklassens vardagsvillkor kring förra sekelskiftet. Det var på många sätt en hård tillvaro med fattigdom och misär. Men berättelsen om Stockholms arbetarklass är absolut ingen eländeshistoria. Mest av allt är det en historia om kamp och motstånd, om män och kvinnor som organiserade sig för att skapa en bättre framtid. De började bygga upp en egen stad: sina egna fackliga och politiska organisationer, tidningar och möteslokaler. Ett arbetarnas Stockholm.

Pressklipp

”Boken beskriver hur arbetarna genom organisering skapar sig en ljusare framtid. Författaren besitter stor kunskap på området som hon nu delar med sig av i en lättläst och mycket inspirerande bok.”
(Mål & medel)
Läs hela

”Det är en noggrann redogörelse för arbetarrörelsens framväxt och organisering samt förbättringen av arbetarklassens levnadsvillkor. En nyttig och läsvärd översikt på drygt 130 sidor.”
(Folket i Bild/Kulturfront)

”Ett mellanting mellan faktabok och avhandling för dem som har Stockholm som sin hembygd och vill veta mer om arbetarnas historia, människor, händelser och platser som haft betydelse för arbetarrörelsen.”
(Rött)

”Det finns mycket att tycka om i Lindgrens bok, både i det övergripande greppet och i detaljerna.”
(Historisk tidskrift)

Hon skriver Stockholms arbetarhistoria (Stockholms fria)