Birgitta Lööv

Birgitta Lööv

Knuten näve, öppen hand är Birgitta Löövs romandebut. Hon har tidigare publicerat en diktsamling samt medverkat med dikter och noveller i olika antologier.

Birgitta Lööv är född 1949 i Malmö. Hon är svetsaren som utbildade sig till förskollärare och arbetade med barn, både i förskolan och hemma – hon har sex egna barn. I början av nittiotalet utbildade hon sig till socionom, och arbetar nu som socialsekreterare i Kristianstad.

Titeln Knuten näve, öppen hand kommer från polisens fråga vid förhör: Hur slog han? Var det med knuten näve eller öppen hand? Men den är dubbelbottnad; näven som knyts i fickan i vanmakt eller stolt som en gest för kamp och seger. Och den öppna handen som ger, faders- eller modershanden. Handen som skänker bröd och kärlek.

Är Knuten näve, öppen hand en självbiografi? Ja och nej. Har den ett lyckligt slut? Ja, vad svarar man på en sådan fråga?

Böcker av Birgitta Lööv

Som ett frö ständigt växande, diktsamling, Oktoberförlaget 1977
Knuten näve, öppen hand, Murbruk förlag 2013

Medverkan i antologier

Morgon över Sverige & 106 andra dikter ur Folket i Bild/Kulturfront, Kulturfront förlag 1976
Skåne tur och retur, Skånes författarsällskap/Förlags AB Wiken, 1993
För Sarajevo! Studiekamraten, 1993
Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, Barbro Hindberg, Förlagshuset Gothia, 2003

Foto: Rakel Palm Nydahl