Ali Esbati

Ali Esbati är ekonom och debattör. Var ordförande för Ung Vänster 2001-2004. Han driver den välbesökta bloggen Esbatis kommentarer och kom 2006 ut med boken Agenda – julafton för allt reaktionärt (Karneval förlag) med ett urval av bloggtexterna.

Kuba på riktigt