Alfred Kämpe

Alfred Kämpe föddes 1877 i Ringarum i Östergötland. Han var ursprungligen lantarbetare men i tjugoårsåldern började han arbeta på fabrik i Norrköping. Han studerade på IOGT:s aftonskola och blev senare journalist och författare på heltid. Alfred Kämpe var med och startade Svenska lantarbetareförbundet 1908 och var under sina sista år redaktör för tidningen Lantarbetaren.

Alfred Kämpe var en av de första arbetarförfattarna. Han skrev dels romaner och noveller och dels historiska arbeten. Ett av hans mest kända är trebandsverket Svenska allmogens frihetsstrider (1918–20) som skildrar klasskampen genom tiderna. Ett urval av Svenska allmogens frihetsstrider gavs ut av LT förlag 1974.

Alfred Kämpe dog 1936 i Stockholm. Ivar Lo-Johanssons novell Redaktörens död (publicerad i Statarna, 1936) handlar om hans begravning. På begravningen hyllas Kämpe av fackföreningens fanbärare med följande ord: ”Pennan är det lättaste av alla verktyg, den kan vara en fjäder – men med pennan kan uträttas de svåraste ting.”

Den stora strejken